Uw medische gegevens elektronisch delen? – Huisartsenpraktijk Gennep – Gennep
Header afbeelding
Europaplein 3 6591 AV Gennep Tel:0485 512317

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Alleen met uw toestemming? Klik hier voor meer informatie>> 

Door gewijzigde regelgeving kunnen vanaf 1 januari 2013 uw medische gegevens uitsluitend ingezien worden door andere zorgverleners als u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Voorheen was geregeld, dat u bezwaar hiertegen kon maken. Nu moet u dus van te voren toestemming gegeven hebben, in dit geval dus aan uw huisartsenpraktijk en uw apotheek. Doet u dat niet dan zijn uw gegevens op bijvoorbeeld de huisartsenpost niet meer in te zien.

Wat u moet weten over het delen van uw medische gegevens:
Brochure ‘uw medische gegevens elektronisch  beschikbaar? Klik hier voor de brochure>>
Toestemmingsformulier uitwisselen patiëntgegevens: Klik hier voor het formulier>> 
U kunt het formulier uitprinten, invullen en bij ons inleveren.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Klik hier voor het gehele privacy regelement