Zorgkosten – Huisartsenpraktijk Gennep – Gennep
Header afbeelding
Europaplein 3 6591 AV Gennep Tel:0485 512317

Zorgkosten

Wat kost de zorg?

Als de huisarts in overleg met u beslist tot een vervolgonderzoek, moet u er rekening mee houden
dat hier eventueel kosten aan verbonden zijn. De kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekering
maar ze komen wel ten laste van uw eigen risico. Dat geldt bijvoorbeeld voor urine- en bloedonderzoek hier
in de praktijk. Ook voorgeschreven medicatie gaat ten koste van uw eigen risico van €385,- in 2020 (idem 2019).

Raadpleeg uw polis welke kosten uw zorgverzekeraar vergoed en welke kosten voor uw eigen rekening komen.

Voorbeeld: teledermatologie wordt vergoed maar gaat ten koste van uw eigen risico (ongeveer €80),
idem urinekweek (ongeveer €140),

Kosten en declaraties bij huisarts

Uw huisarts en uw eigen risico bij de zorgverzekering

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ieder jaar betaalt u zelf een basisbedrag voor de
gezondheidszorg die u krijgt. Dit bedrag is wettelijk bepaald en bedraagt €385,- in 2018. Het is bij het afsluiten van een zorgverzekering
mogelijk te kiezen voor een hoger eigen risico.

Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit geldt voor alle telefoontjes, spreekuren en visites en ook voor het
bezoek aan de huisartsenpost. Huisartsenzorg kan door een groep van hulpverleners geleverd worden (door bijvoorbeeld doktersassistenten,
praktijkondersteuners, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten). Dit betekent dat u voor deze zorg geen eigen bijdrage hoeft te betalen.

Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen wél onder het eigen risico

Voor uw gezondheid kan het soms belangrijk zijn om uitgebreider onderzoek te doen. De kosten van bijvoorbeeld bloedafname, urineonderzoek
of een röntgenfoto vallen wél onder uw eigen risico. Ook de kosten voor de medicijnen die door de huisarts zijn voorgeschreven, een bezoek
aan een specialist in het ziekenhuis of een instelling voor psychologische hulp gaan van uw eigen risico af indien u deze niet volledig heeft betaald.

Ook al verwijst de huisarts u door, de huisarts is niet verantwoordelijk voor kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft
geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening zullen brengen. De huisarts is er niet van op de hoogte of u eventueel
een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. Het staat u daarnaast altijd vrij om binnen uw
polisvoorwaarden uw eigen zorgaanbieder uit te zoeken.

De zorgverzekeraar brengt de verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de
zorgverzekeraar.

Rijbewijskeuringen 2021

U kunt bij ons terecht voor een rijbewijskeuring A, B of E. U komt dan niet bij uw eigen huisarts.
Dit is om belangenverstrengeling te voorkomen. De kosten hiervoor bedragen 92,76€

Soms heeft het CBR nog aanvullende verklaringen nodig. Deze worden door uw eigen huisarts
ingevuld en daar zijn extra kosten aan verbonden afhankelijk van de benodigde tijd.

Kosten voor keuringen vallen niet onder uw zorgverzekering en zult u zelf moeten betalen.

Voor een keuring kunt u een afspraak maken via onze assistenten. Neemt u dan de papieren
van het CBR mee, uw identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) en een potje met
ochtendurine

Meer informatie over uw eigen risico voor de zorgverzekering

Voor meer informatie over het eigen risico voor de zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of op de website van de Rijksoverheid>>.

Huisartsenzorg buiten uw woonplaats

In sommige situaties kan huisartsenzorg noodzakelijk zijn, terwijl u niet naar uw eigen huisarts kunt. Bijvoorbeeld tijdens een dagje uit of vakantie in eigen land.
In die gevallen zal de betreffende arts direct een bedrag in rekening brengen. Deze rekening kunt u achteraf bij uw zorgverzekeraar indienen.